Medlem Medlemsservice

Underretningspligt

Skærpet underretningspligt

For fagpersoner gælder der en skærpet underretningspligt. Skærpelsen består i, at underretningspligten dels indtræder på et tidligere tidspunkt, og dels også omfatter bekymring for et endnu ufødt barn på grund af de vordende forældres forhold.

Du har som fagperson pligt til at underrette Familierådgivningen, hvis du får kendskab til eller har grund til at antage:

  • At et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte

  • At et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold

  • At et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten

  • At et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb