Arbejdsliv Kommunerne

MED

Begge kommuner har indgået en MED-aftale.

Kredsens repræsentanter i MED-udvalgene er:

I Køge Kommunes HovedMED-udvalg sidder Pernille Nørgaard fra kredsstyrelsen. I FMU-BUF sidder Pernille Nørgaard,  Heine Rasmussen, Kim KierkegaardZachariassen og Ulla Bodekær Jakobsen.

Køge Kommunes MED-aftale 


I Stevns Kommunes HovedMEDudvalg sidder Peter Bilde. I MED-udvalget i Børn, Unge og Læring sidder Peter Bilde og Pia Kunnerup.

Stevns Kommunes MED-aftale

 

MED-håndbogen