Arbejdsliv Kommunerne

MED

Begge kommuner har indgået en MED-aftale.

Kredsens repræsentanter i MED-udvalgene er:

I Køge Kommunes HovedMED-udvalg sidder Pernille Nørgaard fra kredsstyrelsen. I FMU-BUF sidder Pernille Nørgaard, Kim Kierkegaard Zachariassen og Ulla Bodekær Jakobsen.

I Stevns Kommunes HovedMEDudvalg sidder Peter Bilde. I MED-udvalget i Børn, Unge og Læring sidder Peter Bilde og Pia Kunnerup.