Om Lærerkreds 44

Generalforsamling

Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed

Hvert år i marts måned indbydes alle medlemmer til generalforsamling. Foreningen fastsætter sin politik her ligesom kredsens regnskaber og budgetter behandles.

I 2020 finder generalforsamlingen sted den 27. marts kl. 16.00 på Teaterbygningen i Køge.

I lige år vælges kredsstyrelsen samt de delegerede til kongressen, som er Danmarks Lærerforenings øverste myndighed.

 

Læs beretningerne her

Læs referaterne her

Læs regnskaberne her